Posts Tagged With 'برنابا'

انجیل برنابا حقیقت یا دروغ؟!

انجیل برنابا حقیقت یا دروغ؟!

انجیل برنابا حقیقت یا دروغ؟! خواندن این مطلب را توصیه می‌‌کنم به کسانی‌ که انجیل برنابا را یک انجیل جعلی می‌‌دانند که توسط مسلمانان تنظیم شده است. همه می‌‌دانیم که اسلام در قرن ششم میلادی پا به عرصه تاریخ گذاشت. این...
انجیل برنابا

انجیل برنابا

کشف کتاب مقدس مسیح در آنکارا، واتیکان را شوکه کرد. در ترکیه کتاب مقدسی کشف شده است که بیش از 1500 سال پیش به صورت دستی نوشته شده است. این کتاب مقدس به شدت واتیکان را نگران کرده است، چرا که حاوی “انجیل برنابا” است. برنابا...