Posts Tagged With '“باید جلوی ایران را گرفت”'

"باید جلوی ایران را گرفت"

“باید جلوی ایران را گرفت”

“باید جلوی ایران را گرفت” وزیر اطلاعات و امور راهبردی رژیم صهیونیستی در ادامه تلاش‌های این رژیم برای ایران هراسی در جهان، در تازه‌ترین اظهارات خود با هشدار در خصوص «تبدیل شدن ایران به یک ابر قدرت» ادعا کرد، اشتباه...