Posts Tagged With 'بازار داعش برای فروش زنان در فلوجه'

بازار داعش برای فروش زنان در فلوجه

بازار داعش برای فروش زنان در فلوجه

بازار داعش برای فروش زنان در فلوجه: وزارت حقوق بشر عراق از دایر شدن بازار فروش زنان و دختران ايزدي در شهر فلوجه در استان الانبار اين كشور خبر داد. وزارت حقوق بشر عراق اعلام کرد، به اطلاعاتي دست يافته است كه نشان مي دهد...