Posts Tagged With 'ای سید و مولای ما'

ای سید و مولای ما

ای سید و مولای ما

ای سید و مولای ما: جمعه ها را همه از بس که شمردم بی تو بغض خود را وسط سینه فشردم بی تو بس که هر جمعه غروب آمد و دلگیرم کرد دل به دریای غم و غصه سپردم بی تو تا به این جا که به درد تو نخوردم آقا هیچ وقت از ته دل غصه نخوردم بی...