Posts Tagged With '“اوباما شکست مقابل ایران را موفقیت وانمود می‌کند”'

"اوباما شکست مقابل ایران را موفقیت وانمود می‌کند"

“اوباما شکست مقابل ایران را موفقیت وانمود می‌کند”

“اوباما شکست مقابل ایران را موفقیت وانمود می‌کند” گروهی از چهره‌های سرشناس حزب جمهوری‌خواه آمریکا با انتقاد از رئیس جمهور این کشور، تاکید کردند که اوباما شکست خود مقابل ایران را یک موفقیت وانمود کرده است. سایت...