Posts Tagged With 'انتقاد بی‌سابقه شاهزاده سعودی از پسر پادشاه'

انتقاد بی‌سابقه شاهزاده سعودی از پسر پادشاه

انتقاد بی‌سابقه شاهزاده سعودی از پسر پادشاه

انتقاد بی‌سابقه شاهزاده سعودی از پسر پادشاه: یکی از شاهزادگان سعودی در اقدامی بی‌سابقه در حال انتقاد از وزیر دفاع و جانشین ولیعهد عربستان و یکه تازی‌های او در این کشور است. “سعود بن سیف النصر” در صفحه تویتر خود...