Posts Tagged With 'الوعده وفا سید الرئیس'

الوعده وفا سید الرئیس

الوعده وفا سید الرئیس

الوعده وفا سید الرئیس: خبرنگار:سید رئیس(جناب رئیس جمهور) چرا شما تا این حد به ایرانیها بها میدید؟ شما با اینکه طرفدار حزب بعث(حزب همگرایی اعراب) هستید در مقابل یک کشور عربی قرار گرفتید ان هم در کنار یک کشور غیر...