Posts Tagged With 'اعراب و اتحاد ضد یمن به جای رژیم صهیونیستی'

اعراب و اتحاد ضد یمن به جای رژیم صهیونیستی

اعراب و اتحاد ضد یمن به جای رژیم صهیونیستی

اعراب و اتحاد ضد یمن به جای رژیم صهیونیستی: برخی کشورهای عربی، پس از ده ها سال تلاشِ نافرجام برای اتحاد ضد رژیم صهیونیستی، سرانجام ضد یمن، متحد شدند. در پی سقوط عدن و آزادسازی آن توسط نیروهای انقلابی یمن از چنگ هواداران...