Posts Tagged With 'احیای نیمه شعبان'

احیای نیمه شعبان

احیای نیمه شعبان

احیای نیمه شعبان: امام صادق علیه السلام فرمودند: «زمانی که عذاب بنی اسرائیل طول کشید، آنان ضجه زدند و چهل صبح به درگاه خدا گریستند و ضجه کردند. پس خداوند 170سال در فرج آنان تعجیل کرد و به موسی و هارون وحی نمود که آنان را از...