Posts Tagged With 'ابو عزرائيل'

ابو عزرائيل

ابو عزرائيل

ابو عزرائيل: . شبکه‌های اجتماعی عراقی درروزهای اخير، از حضور فردی با ظاهر و اسمی عجیب در عملیات آزادسازی تکریت خبر داده‌اند که از هر لحاظ با دیگر نیروها متفاوت است. . این فرد که «ابوعزرائیل» نام دارد،با ۴۰ سال سن، رعب و...