Posts Tagged With 'آیت الله بهجت'

آیت الله بهجت

آیت الله بهجت

آیت الله...
آیت الله بهجت

آیت الله بهجت

از حضرت آیت الله بهجت(ره) پرسیدند: امام زمان (عج) کجاست؟ آقا پاسخ دادند: “امام زمان (عج) در قلب های شماست ، مواظب باشید بیرونش...