Posts Tagged With 'آمريكا آموزش عناصر مسلح در اردن را آغاز كرد'

آمريكا آموزش عناصر مسلح در اردن را آغاز كرد

آمريكا آموزش عناصر مسلح در اردن را آغاز كرد

آمريكا آموزش عناصر مسلح در اردن را آغاز كرد: يك مسئول آمريكايي اعلام كرد كه ارتش این کشور كار آموزش اعضای گروه هاي مسلح در اردن را براي آماده كردن آنها جهت نبرد در سوريه آغاز كرد. اين مسئول آمريكايي كه خواست نامش فاش نشود،...