هشدار!!

هشدار!!

...
شرح با شما...

شرح با شما…

شرح با...
عجب زمونه ای !

عجب زمونه ای !

...
حق زن

حق زن

...
الگوهای کودکانتان را میشناسید؟

الگوهای کودکانتان را میشناسید؟

سخنرانی استاد رائفی پور: عروسکهایی که وارد بازار شدند الگوی فردای کودکان ! رسانه به راحتی میتونه سلیقه افراد رو تغییر بده . . . دقت کنید برای بچه هاتون چی...
چقد نمازامون نمازه..؟؟؟

چقد نمازامون نمازه..؟؟؟

چقد نمازامون نمازه..؟؟؟ چقد نمازامون اتاق فكري براي فكر كردن به مشغله...
بچه ها فکر نکنید این مدل عکس ها فقط واسه دوران ماست.

بچه ها فکر نکنید این مدل عکس ها فقط واسه دوران ماست.

بچه ها فکر نکنید این مدل عکس ها فقط واسه دوران...
میدونید آسان ترین شغل دنیا چیه ؟؟؟

میدونید آسان ترین شغل دنیا چیه ؟؟؟

میدونید آسان ترین شغل دنیا چیه ؟؟؟ اینکه دبیرکل سازمان ملل بشی و واسه فجایع دنیا ابراز نگرانی کنی. این بان کی مون اینقدر ابرازنگرانی میکنه یه وقت خسته نشه. نگرانِ میفهمید...
شرح با شما

شرح با شما

شرح با...
توبه

توبه

توبه...