Chobin

Chobin

Chobin: نمیدونم کیا این سریال دوران کودکیمون رو یادشون میاد! مربوط به 18-20سال پیشه  یک شخصیت دلنشین به نام چوبین دارای مچ بندیست با نماد ستاره 5پر! و هروقت میخواهد با دشمن هایش (موجوداتی که تک چشم هستن) بجنگد از نیروی جادویی...
بازی های شیطانی

بازی های شیطانی

بازی های شیطانی: همه شما عزیزان این بازی را دیده اید علامت گونیا و پرگار در نشان این بازی کاملا مشخص هست ولی چرا نام امیرالمومنین در وسط علامت گونیا و پرگار نوشته شده ؟ دشمنان ما از هر وسیله ای برای دشمنی و مبارزه با اسلام...
آلیس در سرزمین عجایب

آلیس در سرزمین عجایب

آلیس در سرزمین عجایب یا ماسون ها: سینمای آمریکا در این سال ها خدمت بزرگی به صهیون ها کرده است چرا که به واسطه ی سینمای غربی، صهیون ها به چند هدف بزرگ خود رسیده اند ازجمله : 1- به فساد کشاندن جوانان که یکی از اهداف آنان در...