بخشی از سخنرانی استاد رائفی پور

بخشی از سخنرانی استاد رائفی پور

بخشی از سخنرانی استاد رائفی پور … من که شخصا خیلی با حرفاش حال...
سخنان جالب یکی علمای بزرگ الازهر

سخنان جالب یکی علمای بزرگ الازهر

سخنان جالب یکی از علمای بزرگ الازهر یا نام قدیم و اصلی ان یعنی الزهرا (سلام الله...
تکه ای از سخنرانیهای استاد رائفی پور

تکه ای از سخنرانیهای استاد رائفی پور

تکه ای از سخنرانیهای استاد رائفی...

تکه ای از سخنرانی استاد رائفی پور اشاره به آقازاده ها !!

تکه ای از سخنرانی استاد رائفی پور اشاره به آقازاده ها...
در مورد فیسبوک بیشتر بدانید

در مورد فیسبوک بیشتر بدانید

در مورد فیسبوک بیشتر...