بی بی سی فارسی

بی بی سی فارسی

بی بی سی فارسی   شورشی خواندن یمنی ها و شبه نظامی خواندن داعش توسط بی بی سی...
جن گیری

جن گیری

جن گیری   سخنرانی استاد رائفی پور: اگر هنوز هم به رمالها اعتقاد دارید، توبه کنید ! آنها با توهین به مقدسات حتی حضرت باری تعالی، اجنه های کافر رو به خدمت میگیرند تا کسب درآمد کنند . . چه معامله ی ننگینی لطفا با دقت گوش کنید (...
شعور وهابیان بی شعور

شعور وهابیان بی شعور

شعور وهابیان بی...
داستان زیبایی از امام علی(ع) از زبان عالم اهل سنت

داستان زیبایی از امام علی(ع) از زبان عالم اهل سنت

داستان زیبایی از امام علی(ع) از زبان عالم اهل...
نوشابه نخورید

نوشابه نخورید

نوشابه نخورید   نوشیدنی هایی که نباید خورد … استاد رائفی...
جواب دندان شکن بچه شیعه به وهابی

جواب دندان شکن بچه شیعه به وهابی

جواب دندان شکن بچه شیعه به...
حتما ببینید

حتما ببینید

حتما ببینید ببینید٬ اگه دلتون شکست خدا رو به حق مادرمون قسم بدید که ظهور مولامون رو...
امامت درک نشده در جامعه

امامت درک نشده در جامعه

امامت درک نشده در جامعه … استاد رائفی...
حساب وهابی ها از اهل سنت جداست

حساب وهابی ها از اهل سنت جداست

حساب وهابی ها از اهل سنت جداست … حاج مهدی...
قمه نزن برادر من !!

قمه نزن برادر من !!

سخنرانی استاد رائفی پور در مورد قمه زنی و سوء است دشمن از آن قمه نزن برادر من...