استاد رائفی پور

استاد رائفی پور

استاد رائفی پور   درخواست استاد از همه ی مردم … بیایید مراسم نیمه شعبان را درست برگزار کنیم . ....
شبکه هایی که توسط جن گیرها اداره میشود

شبکه هایی که توسط جن گیرها اداره میشود

سخنرانی استاد رائفی پور شبکه هایی که توسط جن گیرها اداره میشود مردم هم زنگ میزنن دعا میگیرن رسوایی از این بزرگتر میخواهید...
تحریف در انجیل

تحریف در انجیل

تحریف در...
خدایا قول میدیم دیگه گناه نکنیم

خدایا قول میدیم دیگه گناه نکنیم

خدایا قول میدیم دیگه گناه...
سخنرانی استاد رائفی پور

سخنرانی استاد رائفی پور

سخنرانی استاد رائفی پور در مقابل بدعت ها باید...
سخنرانی استاد رائفی پور

سخنرانی استاد رائفی پور

سخنرانی استاد رائفی پور داعش و کشورهای منطقه … اطلاعاتی در مورد اردن کشور دوست و همسایه اسراعیل...
‎سخنرانی استاد رائفی پور

‎سخنرانی استاد رائفی پور

‎سخنرانی استاد رائفی پور برای ساخت این کلیپ دوستان خیلی زحمت کشیدند و تصویر گذاشتند برای اینکه بتونید استفاده کنید گروه صالح...
نمی بینم پس نیست

نمی بینم پس نیست

نمی بینم پس نیست   وقتی با برهان، “”” نمی بینم پس نیست “”” مواجه ایم; بهترین جواب همینه...
سخنرانی استاد رائفی پور

سخنرانی استاد رائفی پور

سخنرانی استاد رائفی پور عروسکهایی که وارد بازار شدند الگوی فردای کودکان ! رسانه به راحتی میتونه سلیقه افراد رو تغییر بده . . . دقت کنید برای بچه هاتون چی...
سخنرانی استاد رائفی پور در مورد ظهور

سخنرانی استاد رائفی پور در مورد ظهور

سخنرانی استاد رائفی پور در مورد...