مراسم قربانی یک انسان

مراسم قربانی یک انسان

در مناسک
مراسم قربانی یک انسان: یکی از اصول ادیان و مذاهب، چه مادی و چه الهی، مراسمات و آداب خاص آن است. شیطان پرستی، آنگونه که پیروان آن اعتقاد دارند، یکی از مذاهب دنیای ماده است. لذا برای آن آدابی را در نظر گرفته اند. صرف نظـر از...
دجال یا ضد مسیح

دجال یا ضد مسیح

دجال یا ضد مسیح: واژه المسیح الدجال (در عربی به معنی مسیح دروغین) ۴۰۰ سال پیش از اسلام برای ترجمه (Mšīḥā Daggālā) از سریانی بهعربی استفاده شده‌است؛ که معادل یونانی آن (antichristos) و معادل فارسی آن ضدمسیح است. در روایات اسلامی دجال...