ظهور امام مهدی (عج)

 ظهور امام مهدی (عج)
بسم الله الرحمن الرحیم
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ
  ظهور امام مهدی (عج):
حتما میپرسید هنگام ظهور وی چه وقت خواهد بود ?
وقت ظهور آن حضرت براى هیچ کس جز خداوند متعال معلوم نیست و کسانى که وقت ظهور را تعیین مى کنند، دروغگو شمرده شده اند ولى علایم و نشانه هاى بسیارى براى ظهور آن حضرت در کتابهاى حدیث ثبت شده است که ذکر تمام آنها از حوصله این مجموعه خارج است .
علایم ظهور به دو دسته کلى تقسیم مى شوند علایم حتمى و علایم غیر حتمى چنانکه فضیل بن یسار از امام باقر ع روایت کرده است که آن حضرت فرمود:نشانه هاى ظهور دو دسته هستند یکى نشانه هاى حتمى و دیگرنشانه هاى غیر حتمى، خروج سفیانى از نشانه هاى حتمى است که راهى جز آن نیست.
منظور از علایم حتمى آن است که به هیچ قید و شرطى مشروط نیست و قبل از ظهور باید واقع شود مقصود از علایم غیر حتمى آن است که حوادثى به طور مطلق و حتم از نشانه هاى ظهور نیست بلکه مشروط به شرطى است که اگر آن شرط تحقق یابد مشروط نیز متحقق مى شود و اگر شرط مفقود شود مشروط نیز تحقق نمى یابد.
اما علایم غیر حتمى بسیارند که به یک روایت از امام صادق ع اکتفا مى کنیم که در این روایت چنان روى علایم و مفاسد انگشت گذارده شده که گویى این پیشگویى مربوط به ۱۳ یا ۱۴ قرن پیش نیست بلکه مربوط به همین قرن است و امروز که بسیارى از آنها را با چشم خود مى بینیم، قبول مى کنیم که به راستى معجزه آساست .
امام صادق ع در این روایت به ۱۱۹ نشانه و علامت از علایم ظهور اشاره مى کند ما در اینجا فقط به ذکر برخى از آن مواد ۱۱۹ گانه اشاره مى نماییم.
حضرت صادق ع به یکى از یارانش فرمود:۱ ـ هرگاه دیدى که حق بمیرد و طرفدارانش نابود شوند 
۲ ـ دیدى که ظلم وستم فراگیر شده است 
۳ ـ و دیدى که قرآن فرسوده و بدعت هایى از روى هوا و هوس در مفاهیم آن آمده است 
۴ ـ و دیدى که دین خدا(عملا) تو خالى شده و همانند ظرفى آن را واژگون سازند 
۵ ـ و دیدى که کارهاى بد آشکار شده و از آن نهى نمى شود و بدکاران بازخواست نمى شوند 
۶ ـ ودیدى که مردان به مردان و زنان به زنان اکتفا کنند 
۷ ـ و دیدى که شخص بدکار دروغ مى گوید و کسى دروغ و نسبت نارواى او را ردّ نمى کند 
۸ ـ و دیدى که بچه ها به بزرگان احترام نمى گذارند 
۹ ـ و دیدى که قطع پیوند خویشاوندى شود 
۱۰ ـو دیدى که بدکار را ستایش کنند و او شاد شود و سخن بدش بر او نگردد
۱۱ ـ و دیدى که نوجوانان پسر همان کنند که زنان مى کنند 
۱۲ ـ و دیدى که زنان با زنان ازدواج کنند 
۱۳ ـ و دیدى که انسانها اموال خود را به غیر اطاعت خدا مصرف مى کنند و کسى مانع نمى شود 
۱۴ ـ و دیدى که افراد با کار و تلاش نامناسب مؤمن به خدا پناه مى برند 
۱۵ ـ و دیدى که مدّاحى دروغین از اشخاص زیاد مى شود 
۱۶ ـ و دیدى که همسایه همسایه خود را اذیت مى کند و از آن جلوگیرى نمى شود
۱۷ ـ و دیدى که کافر به خاطر سختى مؤمن شاد است 
۱۸ ـ و دیدى که شراب را آشکارا مى آشامند و براى نوشیدن آن کنار هم مى نشینند و از خداى متعال نمى ترسند 
۱۹ ـ و دیدى کسى که امر به معروف مى کند، خوار و ذلیل است 
۲۰ ـ ودیدى که آدم بدکار در آنچه خداوند دوست ندارد، نیرومند و مورد ستایش است 
۲۱ ـ و دیدى که اهل قرآن و دوستان آنها خوارند
۲۲ ـ و دیدى که مردم به شهادت و گواهى ناحق اعتماد مى کنند 
۲۳ ـ و دیدى که جرأت بر گناه آشکار شود و دیگر کسى براى انجام آن منتظر تاریکى شب نگردد
۲۴ ـ و دیدى که مؤمن نتواند نهى از منکر کند مگر در قلبش 
۲۵ ـ و دیدى که والیان در قضاوت رشوه بگیرند 
۲۶ ـ و دیدى که پستهاى مهم والیان بر اساس مزایده است نه بر اساس شایستگى 
۲۷ ـ و دیدى که مردم را از روى تهمت و یا سوء ظن بکشند 
۲۸ ـ و دیدى که شنیدن سخن حق بر مردم سنگین است ولى شنیدن باطل برایشان آسان است 
۲۹ ـ و دیدى که همسایه از ترس زبان به همسایه احترام مى گذارد 
۳۰ ـ و دیدى که حدود الهى تعطیل مى شود و طبق هوى و هوس عمل مى شود 
۳۱ ـ و دیدى که معاش انسان از کم فروشى به دست مى آید 
۳۲ ـ و دیدى که مرد به خاطر دنیایش ریاست مى کند
۳۳ ـ و دیدى که نماز را سبک شمارند 
۳۴ ـ و دیدى انسان ثروت زیادى جمع کرده ولى از آغاز آن تا آخر زکاتش را نداده است 
۳۵ ـ ودیدى که دلهاى مردم سخت و دیدگانشان خشک و یاد خدا برایشان گران است 
۳۶ ـ و دیدى که بر سر کسبهاى حرام آشکارا رقابت مى کنند 
۳۷ ـ و دیدى نماز خوان براى خود نمایى نماز مى خواند 
۳۸ ـ و دیدى مردم در اطراف قدرتمندانند 
۳۹ ـ و دیدى طالب حلال سرزنش و مذمت مى شود و طالب حرام ستایش و احترام مى گردد
۴۰ ـ و دیدى در مکه و مدینه کارهایى مى کنند که خدا دوست ندارد و کسى از آن جلوگیرى نمى کند و هیچ کس بین آنها و کارهاى بدشان مانع نمى شود
۴۱ ـ و دیدى که به فقیر چیزى دهند که به او بخندند ولى در غیر خدا ترحّم است 
۴۲ ـ و دیدى که مردم مانند حیوانات در انظار یکدیگر عمل جنسى بجا آورند و کسى از ترس مردم از آن جلوگیرى نمى کند 
۴۳ ـ و دیدى که عقوق پدر و مادر رواج دارد و فرزندان هیچ احترامى براى آنها قائل نیستند بلکه نزد فرزند از همه بدترند 
۴۴ ـ و دیدى که پسر به پدرش نسبت دروغ بدهد و پدر و مادرش را نفرین کند و از مرگشان شاد گردد
۴۵ ـ و دیدى که اگر روزى بر مردى بگذرد ولى او در آن روز گناه بزرگى مانند بدکارى، کم فروشى و زشتى انجام نداده، ناراحت است 
۴۶ ـ و دیدى که قدرتمندان غذاى عمومى مردم را احتکار کنند 
۴۷ ـ و دیدى که اموال خویشان پیامبر ص (خمس) در راه باطل تقسیم مى گردد و با آن قمار بازى و شرابخورى شود 
۴۸ ـ و دیدى که همّ و هدف مردم شکمشان و شهوتشان است
۴۹ ـ و دیدى که صدقه را با وساطت دیگران و بدون رضاى خداوند و به خاطر در خواست مردم بدهند 
۵۰ ـ و دیدى که نشانه هاى برجسته حق ویران شده است، در این وقت خود را حفظ کن و از خدا بخواه که از خطرات گناه نجاتت بدهد.

 
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

10 پاسخ به “ظهور امام مهدی (عج)”

 1. محمد می‌گه:

  ۱۱ ـ و دیدى که نوجوانان پسر همان کنند که زنان مى کنند
  ۱۵ ـ و دیدى که مدّاحى دروغین از اشخاص زیاد مى شود
  ۱۹ ـ و دیدى کسى که امر به معروف مى کند، خوار و ذلیل است
  ۲۱ ـ و دیدى که اهل قرآن و دوستان آنها خوارند
  (هعییییی)

  خیلی خیلی مطلب خوبی بود ممنون

 2. amin می‌گه:

  مطالب بسیار خوبی بود. خیلی ممنون

 3. جواد می‌گه:

  البته باید به این روایت اشاره بشه که شخصی گویا از امام صادق سوال کرد آیا ممکن است در زمان قائم هیچ نشانه ای از نشانه های ظهور به وقوع نپیوندد و ایشان ظهور کنند که حضرت فرمودند بلی!
  یعنی طوری وانمود نشه که تا نشانه های ظهور نباشن آقا نمیان! نشانه ها برای بهتر نشان دادنه راه نه نشان دادن زمان ظهور! وگرنه ممکنه کسی بگه خوب امسال صیحه آسمانی نیومد پس تا یه سال دیگه خبری از آقا نیست!

 4. مصطفی می‌گه:

  با سلام.
  آقا این نشونه ها اگه نشونه های واقعی ظهور باشه فکر کنم آقا امام زمان(عج) ساله دیگه بیاد.
  همه اینا داره اتفاق میوفته دیگه.

 5. لیلا می‌گه:

  بسم الله الرحمن الرحیم با صلوات بر محمد وآل محمد با سلام چرا ای فرد فرزانه برای پاسخ از حروف انگلیسی استفاده می کنید

 6. hosseinmehrabi می‌گه:

  و دیدی ارایش سرزنان همچون کوهان شتر است

  ودیدی که مساجدشان اباد اما …..

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *