بشارت قرآن ،کتب مقدس آسمانی و مذاهب به دولت الهی آخرالزمان(بخش پایانی)

بشارت قرآن ،كتب مقدس آسماني و مذاهب به دولت الهي آخرالزمان(بخش پایانی)
بسم الله الرحمن الرحیم
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ
بشارت قرآن ،کتب مقدس آسمانی و مذاهب به دولت الهی آخرالزمان(بخش پایانی)
در کتب هندوها
۱- در کتاب «شاکمونی» – که از اعاظم کفره هند است – نیز اشاره به وحدت دیانت در زمان آن یگانه زمامدار روحانی و منجی بشریت کرده گوید:«پادشاهی و دولت دنیا به فرزند سید خلائق دو جهان «کشن» بزرگوار تمام شود راه کسی باشد که بر کوههای شرق و غرب دنیا حکم براند و فرمان کند و ….. دین خدا یک دین شود و دین خدا زنده گردد ونام او «ایستاده» (قائم) باشد وخداشناس باشد.»(بشارات عهدین ، ص ۲۴۲ )

۲- در کتاب «وشن جوک» از کتب هندوها چنین آمده است:

«سرانجام زمین به کسی برگردد که خدا را دوست دارد واز بندگان خاص او باشد و نام او فرخنده و خجسته باشد.»(بشارات عهدین ، ص ۲۷۲)

۳- درکتاب «دیده»:

«پس از خرابی دنیا، پادشاهی در آخرالزمان پیدا شود که پیشوای خلایق باشد و نام او «منصور» باشد و تمام عالم را بگیرد و به آیین خود آورد و همه کس را از مؤمن و کافر بشناسد.»(بشارات عهدین ، ص ۲۴۵)

در برخی روایات، منصور را یکی از اسماء حضرت مهدی(عجل الله تعالی فرجه) خوانده اند و آیه «و من قتل مظلوماً فقد جلعنا لولیه سلطاناً فلا یسرف فی القتل انه کان منصوراً» را به آن حضرت منزل ساخته اند که وی ولیّ خون مظلومان و منصور و مؤید از جانب خداست.(بشارات عهدین ، ص ۲۴۵ )

۴- در کتاب «ددانگ» از کتب مقدسه برهمائیان آمده است:

«…. دست حق در آید و جانشین آخر «متاطا» ظهور کند و شرق و غرب عالم را بگیرد همه جا و خلائق را هدایت کند.»(مهدی انقلابی بزرگ ، ص ۵۴ )

۵- در «پاتیکل» از کتب هندوان آمده است:

«چون مدت روز تمام شود، دنیای کهنه نو شود و زنده گردد و صاحب ملک تازه پیدا شود از فرزندان دو پیشوای جهان که یکی ناموس آخرالزمان (حضرت محمد«ص») و دیگری صدیق اکبر؛ یعنی ، وصی بزرگتر وی که نام او «پشن» (حضرت علی(علیه السلام) است . و نام آن صاحب ملک ، «راهنما» (هادی و مهدی) است. بحق پادشاه شود و خلیفه «رام» (خدا) باشد و حکم براند و او را معجزه بسیار باشد.»(مهدی انقلابی بزرگ ، ص ۵۴ )

۶- درکتاب «باسک» از کتب هندوها:

«دور دنیا تمام شود به پادشاه عادلی در آخرالزمان که پیشوای فرشتگان و پریان و آدمیان باشد وراستی حق با او باشد و آنچه در دریا و زمینها وکوهها پنهان باشد، همه را بدست آورد و از آسمان و زمین آنچه باشد، خبر می دهد و از او بزرگتر کسی بدنیا نیاید.»(مهدی انقلابی بزرگ ، ص ۵۴ )

۷- در کتاب «اوپانیشاد» صفحه ۷۳۷ :

«این مظهر ویشنو مظهر دهم در انقضای کلی یا عصر آهن، سوار بر اسب سفیدی در حالی که شمشیر برهنه‌درخشانی به صورت ستاره دنباله دار در دست دارد ظاهر می شود و شریران را تماماً هلاک می سازد و خلقت را از نو تجدید و پاکی را رجعت خواهد داد ….. این مظهر دهم در انقضای عالم ظهور خواهد کرد.»

 
 
 
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *