فاجعه پوشش در ایران و نقش حکومت و نظام

فاجعه پوشش در ایران و نقش حکومت و نظام
بسم الله الرحمن الرحیم
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ
— نقش پوشش و لباس در تهاجم فرهنگی , بیداری اسلامی—
فاجعه پوشش در ایران و نقش حکومت و نظام
جمع آوری:
محمد فامیل دبیری, Milad Dabiriآیا فرهنگ ایران در حال تغییر است؟
بی حجاب شوید تا زیباتر دیده شوید ؟؟؟
آیا روز قیامت از انسان‌ها در باره لباس و پوشش سوالی می‌شود؟
آیا پدیده لباس و پوشش امروزه انحراف است یا نه؟؟؟
ظاهر و لباس برای قضاوت دیگران به کار می رود؟
مردم را می توان از ظاهر و لباس مورد بررسی قرار داد؟؟؟
مسؤلین و دولت مندان و حاکمان در ظاهر و لباس مردم نقش دارند؟
آیا دین و اسلام را باید با نحوه مدیریت کشور بسنجیم ؟؟؟
آیا بی کفایتی یا بر خورد بد فرد یا افراد دلیلی برای ایستادن مقابل خدا و قوانینش است؟
و یا اینکه جواب عمل بد انسانها را با سرپیچی به آفریدگار خود دهیم 
*** اسلام ملاک است یا مسلمان ؟؟؟

تمام کائنات وهستیِ موجودات جلوه‌ای از نفحات خداوندی است، خداوندی که زیباست و زیبایی را دوست دارد، وسیر تکامل تمام هستی به سوی زیبایی است.

برای پدیده حجاب باید به این سوالات جواب روشن، دقیق و عینی داد. سوالاتی از قبیل:
علت ایجاد این پدیده , آیا این پدیده انحراف است یا نه باید دید که چرا بعضی افراد آن را می پسندند؟ چرا نباید این روش را بپسندند؟ تفاوت این افراد با کسانی که خود حجاب اختیاری دارند چیست؟ چگونه این شکاف را می شود پر کرد؟ آیا فرهنگ بر اساس منافع دریافتی و ذهنی افراد شکل می گیرد. چرا این افراد از این روش احساس نفع می کنند؟ نفع از نظر این افراد چیست و با افراد باحجاب چه تفاوتی دارد؟ شکاف نفع و فایده و ادراک از آن چگونه ایجاد شده و چگونه پر می شود؟
زمانی می گفتند بدحجاب ها زیبایی‌های خود را به رخ رهگذران می کشند اما آیا واقعاً بدحجاب های امروزی زیبا هستند یا ترسناک؟
————————————————————–
محشور شدن(مبعوث شدن) انسانها در عالم قيامت بر اساس پوششي است به نام تقوا .
رسول خدا(ص) فرمودند: همه مردم (غير اهل تقوا) در روز قيامت،برهنه محشور ميشوند و خداي تعالي ده گروه از امت من را در روز قيامت از صفوف مسلمانان جدا مي کند و قيافه هايشان را تغيير مي دهند. اين ده گروه عبارتند از::
. سخن چينان (که به شکل ميمون در مي آين1
. حرام خواران (که به شکل خوک در مي آيند2
. ربا خواران (وارنه وارد محشر ميشوند3
. حاکمان جور (کور به عرصه محشر مي آيند4
. افراد خودخواه و خود پسند (گنگ و کر محشور ميشوند5
. عالمان بي عمل (زبانشان را مي جوند و چرک از دهانشان بيرون مي آيد 6
آزار دهندگان همسايه (با دست و پاي بريده وارد ميشوند. 7
آنهايي که دوبهم زني کرده اند (به شاخه اي از آتش آويزان مي شوند.8
9 شهوت پيشگان و کساني که خمس و زکات خود را نمي پردازند (با بويي بد تر از مردار وارد محشر ميشوند.
تکبر کنندگان (لباسهاي آتشين بر آنها مي پوشانند.10

پروردگار متعال مي فرمايد،انبياء براي انسان لباس آورده اند و اين لباس تقواست كه انسانها را از شر گناه ایمن مي كند و در قيامت تنها صاحبان تقوا ملبسند و ما بقي از شرم عرياني سر به زير دارن
امّا آيا عريان بودن به معني دست خالي بودن از اعمال صالح است يا برهنه بودن ظاهري؟ از توجّه به آیات و روایات به نظر می رسد که هر دوی آنها مطرح است
خدا کساني را که ايمان آورده و کارهاي شايسته کرده اند به بهشت هايی که در آن نهرها جاري است داخل مي سازد. در آنجا به دستبندهايي از طلا و مرواريد آراسته شوند و لباسشان از حرير است. حج/23
از اين آيه استفاده مي شود که اهل بهشت داراي لباس هستند.
از پيامبر (ص) نقل شده كه حضرت در شب معراج مشاهده كردند كه بر روي دری نوشته شده: هر كس مي خواهد در روز قيامت برهنه نباشد، پس برهنگان را بپوشاند و هر كس مي خواهد در روز قيامت تشنه نباشد، پس تشنه گان را سيراب نمايد. وهر كس كه مي خواهداز گرسنگي روز قيامت در امان باشد پي گرسنگان را سيركند
در اين حيث شريف آورده كه اگر مي خواهي عريان نباشي، برهنگان را بپوشان پس معلوم مي شود كه عده اي در قيامت عريانند وعده اي به خاطر اعمالي چون كمك به فقراء و تهيه وسايل زندگاني و پوشاك براي آنها،از درد برهنگي در امانند.
حال وقتی پوشاندن دیگران بیان شده خود ما نباید پوشیده باشیم؟
در حقیقت پوشاندن برهنگان عملی است که روز قیامت به صورت لباسی بر تن پوشاننده پوشانده خواهد شد. چه آنکه تن دیگران را پوشانده و چه آنکه عیب دیگران را پوشانده و آبروی افراد را حفظ نموده است. پس هر که دیگری بپوشاند خودش نیز پوشانده خواهد شد 
حاصل کلام آنکه اهل بهشت لباس خواهند داشت و اهل جهنّم عریان خواهند بود. چرا که لباس اخروی در حقیقت ظهور تقوای دنیوی است. پس آنکه تقوا نداشته و عیب مردمان را نپوشانده و زشتی های خود را ابراز داشته و از انجام امور قبیح در منظر مردمان ابایی نداشته روز قیامت نیز همین عمل او به صورت عریانی ظهور خواهد کرد.

درقرآن کریم ازانواع واقسام لباس نام‌برده شده است که هرکدام ویژگی وخصوصّیت خاصّ خود را دارند.برخی از آنها مربوط به ظاهر انسان وبرخی دیگر مربوط به باطن وی می‌باشد.انسان به تناسب وجودش که دارای دو بعد مادّی ومعنوی است،درلباس وپوشش نیز ازاین قاعده مستثنی نمی‌باشد،اولین لباسش، لباس وپوشش ظاهری یامادّی است که برای زینت‌دادن ظاهرو پوشش بدن وحفظ عیوبش مورداستفاده قرارمی‌گیرد.انسانی که عاری ازلباس ظاهراست،منظری کریه وناپسند داردومردم او را بخاطر عریان‌بودنش مجنون یا انسانی به تمام معنی« بی‌خرد»محسوب می‌کنند.لذا انسان نسبت به پوشش ظاهری خودحسّاس است ودراین مورداحساس مسئولیت می‌کند، بدین منظوربه انواع فعالیّت‌های مادّی دست می‌زند تا با پوشاندن خودو آرایش آن با محصولات تولیدشده ازموادطبیعی ومصنوعی خود را ازاتّهام دیوانگی وبی‌خردی مبّرا سازد

استفاده از لباس ظاهری و زینت

الف- استفاده صحیح واصولی ازنعمت لباس و زینت،
ب- استفاده غیر صحیح از لباس،
ج-معانی زینت در قرآن
د- نقش لباس و زینت در اجتماع بشری

الف) استفاده‌ی صحیح واصولی ازنعمت لباس وزینت: 
خداوند زینت و لباسی را به عنوان نعمت معرفی می‌کند که پلکان ترقی و تعالی برای رسیدن و به دست آوردن لباس تقوا باشد.
قرآن کریم دراین رابطه می‌فرماید: ای فرزندان آدم، هنگام ورود به مسجد زینت خودتان راهمراه خود بردارید و بخورید و بیاشامید واسراف نکنید، خداوند اسرافکاران را دوست ندارد.بگوچه کسی زینت خدا را و روزیهای پاک را که برای بندگانش بیرون آورده،حرام کرده است،بگواینها،ازآن کسانی هستند که در زندگی دنیوی ایمان آوردند و روز قیامت این (زینت و نعمت) از آن مومنین است،ما اینچنین نشانه‌ها رابرای گروه دانایان شرح می‌دهیم.در این جا ،خداوند ازپوشش تن و سایر مواهب زندگی وچگونگی استفاده‌ی صحیح سخن می‌گوید. لباس ظاهر،نعمتی است ازسوی پروردگار که بدان وسیله عورت پوشانده می‌شود وکرامتی ازسوی خداوند است که به یاری آن فرزند آدم راگرامی‌ داشته بصورتی که هیچ موجودی را اینچنین گرامی نداشته است. و برای مؤمنان وسیله‌ای است برای انجام واجبات که خداوند واجب نموده است و بهترین لباس تو، لباسی است که تورا ازخدای متعال باز ندارد بلکه تو را به سپاسگزاری از خدا و یاد وپیروی از او نزدیک سازد.

ب) استفاده غیرصحیح ازلباس:

*** این نعمت نیز همانند سایر نعمات الهی گاهی مورد سوء استفاده قرارمی گیرد وازمسیر اصلی کارکرد خودخارج می‌گردد.

دشمن انسان(شیطان)در این مورد آرام نمی‌گیرد، زیرا می‌داند استفاده‌ی صحیح ازلباس،آثارو برکات فراوانی داردکه با برنامه‌های شیطانی سازگار نیست.زمانی که انسان ازنعمت لباس بطور صحیح استفاده نکند و راه افراط و تفریط را در‌پیش‌گیرد، خودگویی شیطانی مجسّم است.شیطان وقتی که نتوانست لباس کرامت خدایی را ازتن انسان بیرون کند از راه دیگری وارد شدو انسان را به اسراف و تبذیر درامر لباس وادار نمود. یکی ازصفات بارز شیطانی خود برتربینی و فخرفروشی به دیگران است همیـن نقص موجب دوری از رحمت خدا و هبوط وی ازبهشت گشت. وبا استفاده ازهمین ابزارسعی میکند انسان را از مسیر قرب الهی بازدارد.
پیامبر(ص) می‌فرماید: هرکس لباسی بپوشد که بدان تفاخر کند، خداوند از گدازه‌ی جهنم به وسیله‌ی همین لباس به او می‌چشاند، او همنشین قارون می‌شود زیرا اولین کسیکه تفاخرکرد قارون بود و خداوند او و خانه‌اش را در زمین فرو برد وهرکس تفاخر کند باخداوند درجبروتش نزاع کرده است

ج) معانی زینت درقرآن:
آیه32 سوره اعراف برزینت خارجی حمل شده است «اخراج زینت» دراین آیه‌ استعاره‌ی تخییلیه است وکنایه از اظهار آن می‌باشد. خداوند سبحان با الهام وهدایت انسان از راه فطرت او را به سوی انواع زینت‌های موردپسند جامعه سوق داده است، تا باعث جذب دلها به سوی وی شود و نفرت مردم را از او دور سازد. درحقیقت لباس و زینت مایه‌ی ایجاد ارتباط و مقدمه‌ی تشکیل جوامع می‌باشند.

د) نقش لباس و زینت دراجتماع بشری:

زینت درتداوم زندگی اجتماعی بشرنقش مهمی را ایفا می‌کند وجزء اصول اساسی ترّقی و تنزّل جامعه می‌باشد، زیرا زینت معیار و مقیاس ترّقی و تنزّل جامعه را نشان می‌دهد و یک شاخص مهم در این مورد است .وجود«زینت»نشان دهنده‌ی رشد جامعه و زندگی اجتماعی بشر است و نبود آن نابودی ومتلاشی‌ شدن جامعه را پدید می‌آورد، زیرا نابودی جامعه چیزی جز از بین رفتن حسن و قبح و حبّ و اراده وامثال آن نیست.
نکته‌ی دومی که مایه‌ی تداوم وبقای جامعه است«الطیبات من الرزق»است: اصل طیب آن چیزی است که مصرف آن جایز باشد. این طیب بودن صرفاً مختص غذاهای گوناگون نیست، بلکه شامل تمام مواردی است که انسان درادامه زندگی ازآنها کمک می‌گیرد مانند مسکن، لباس وهمسر.
سومین مرحله درتشکیل وتداوم جوامع بعداز زینت و رزق،تشکیل یک اجتماع به نام «خانواده» است که کوچکترین واحد جامعه محسوب می‌شود. همسرگزینی اولین قدم درتشکیل جامعه واجتماع است.اجتماعی که زن ومرد هردو برای هم بسان لباس هستند , گزینش همسروتشکیل خانواده نیز مصداقی از رزق طیب به شمار می‌آیند 
.چه خصوصیتی درلباس است که زن و مرد بدان تشبیه شده‌اند؟ لباس پوشید , یعنی بوسیله‌ی لباس خودرا پنهان کرد و لباس وضع شده است برای هرآنچه که ازانسان عیبی را می‌پوشاند و همسربرای همسرش لباس نامیده شده است چون از روی آوردن به کارهای ناپسند، او را بازمی‌دارد. همانگونه که لباس سراسرجسم انسان را فرا می‌گیرد و می‌پوشاند، زن ومرد نیزیکدیگر را می‌پوشانند و کمبودهای یکدیگر راجبران می‌نمایند، لباس عیوب انسان را می‌پوشاند، زن ومرد هم عیوب و کاستی‌های یکدیگر را می‌پوشانند.

*** حجاب در اسلام

اسلام دینی بزرگ و همه جانبه است و برای تمام مسائل فردی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و … برنامه دارد و احکامی را وضع کرده است. یکی از احکام و دستورات اسلام در حوزه فردی و اجتماعی و فرهنگی ، احکام پوشش و حجاب زنان و مردان است.
پوشش از دیر باز و حتی در زمان انسان های نخستین نیز برای انسان ها دقدقه و یک نیاز بوده است و انسان همواره درصدد استفاده از پوششی مناسب برای خود بوده است.
برخی پوشش ها برای محفوظ ماندن از گرما و سرما است , برخی برای محافظت بدن است , برخی برای پوشاندن اعضای بدن است و… 
پوششی که در ادیان و مذاهب و در کتاب اسمانی ما قرآن امده است ، نوعی از پوشش است برای حفظ کرامت انسانی ، حفظ صفات انسانی و مصون ماندن از هوا و هوس و … و به طور کلی یک پوشش برای سعادت زندگی فردی و اجتماعی است ، پوششی که در عین داشتن خصوصیات مورد نیاز یک پوشش ، پوششی تعالی بخش و کامل باشد.
هدف اسلام از بیان نوع پوشش زنان و مردان ، ارائه یک پوشش مناسب برای سعادت دنیوی و اخروی است.

با کمی تامل و دقت به این نتیجه خواهید رسید که احکامی از اسلام که جنبه فردی و اعتقادی دارد و ماهیت و فلسفه ان بر ایمان و اعتقادت فردی است و اساس اثر بخشی ان بر خود سازی است ، با اجبار تحقق نخواهد یافت و تنها راه تحقق واقعی این احکام ، انسان سازی بر اساس معرفت و شناخت است.
شناخت واقعی فردی, خانوادگی, فرهنگی و اجتماعی.

*** تاریخچه پوشش در ایران

بدون تردید جهان بینى و انسان شناسى هر فرهنگ و مکتب، نقش اساسى و مهمّى در انتخاب نوع و کیفیت پوشش دارد.
تاریخچه پوشش در ایران نیز پیوندی عمیق با حجاب، به معنای پوشش کامل و زیبایی شناسی و زیبایی دوستی دارد.
سرزمین ایران سرآمد زیبایی ها و ظرافتهاست، مردم ما حامل فرهنگی عمیق و ریشه دار، با آمیزه ای از دین و فرهنگ و تاریخ هستند. تاریخی که در اقصا نقاط عالم ریشه دوانده است. هر اندازه فرهنگ و هنر یک سرزمین با بنیانهای اعتقادی و فکری و دیرپای ملتی مرتبط باشد، برعمق عظمت حس زیبایی شناختی مردم آن سرزمین تاثیر می گذارد.
جایگاه فرهنگی پوشش در میان زنان نجیب ایران زمین به گونه ای بوده است که در دوران سلطه کامل شاهان، هنگامی که خشایارشاه به ملکه «وشی» دستور داد که بدون پوشش به بزم بیاید تا حاضران زیبایی او را بنگرند، وی امتناع کرد و برای این سرپیچی، به حکم دادوران، عنوان «ملکه ایران» را از دست داد.
قبل ازاسلام در ایران از نوعی پوشش مشابه چادر امروزی استفاده می شده. 
پوشش در هر جامعه ای گرفته شده از مجموعه رفتارها و منش های رایج همان جامعه است که اگر در جامعه الگوهایی برای پوشش مطرح شده و مقبولیت قومی پیدا کند، می توان آن را فرهنگ و پوشش آن جامعه دانست. در ایران باستان، چادر قبل از حضور دین مبین اسلام بعنوان مقوله ای «ملی» مطرح بوده است و پس از اسلام نیز از آنجا که مبانی فقهی و احکام اسلامی بر پایه فطرت و ارزش های والای بشری بنا نهاده شده است با مهر تایید زدن بر حجاب ایرانی موجب تقویت و اعتلای فرهنگ حجاب که اکنون مترادف با پوشش اسلامی است، شده است.
مقام معظم رهبری با اشاره به ایرانی بودن حجاب می فرمایند: «زنان ما چادر را انتخاب کرده اند… زنان ما می خواهند حجاب خودشان را حفظ کنند. چادر را هم دوست دارند و چادر «لباس ملی» ماست. چادر بیش از آنکه یک حجاب اسلامی باشد، یک حجاب ایرانی است! مال مردم ما و لباس ملی ماست.

پوشاک نیز همچون دیگر اجزای فرهنگ در سیر تحولات تاریخ، دچار تهاجمات شدیدی شده است و همچون روابط فرهنگی سیاسی دستخوش تغییراتی شده است. تلفیق پوشاک مسلمانان اسپانیا با شکل پوشاک مسیحیان در این کشور، از نمونه های قابل ذکر است.
دشمنان اسلام و دشمنان بشریت که همانا بشر مخلوق خداست, شیطان برای نابودی انسان و گمراه کردن این مخلوق پروردگار دست به هر کاری میزند و از هر نیرنگی استفاده میکند. لباس و پوشاک یکی از آن راه هاست.
لباس انسان نمایانگر فرهنگ , شخصیت , خانواده , طرز فکر و ایده , دین و مذهب و اجتماعی است که فرد در آن متولد شده و رشد کرده است.

*** چرا لباس ما ابزاری برای تهاجم فرهنگی شد؟ چرا دختران و پسران مسلمان وطن من (ایــــران) پیاده نظام ارتش شیطان شده اند؛
این فکر غلط درچند سال اخیر رواج یافت که برای مبارزه با مشکلات درون جامعه با ناهنجاری و سنت شکنی به مقابله با مشکلات کشور بپردازند. برای مبارزه با گرانی , کمبود مواد مصرفی , بر خورد غلط برخی افراد ناشایست و عدم اجرای درست احکام دین, امر به معروف و نهی از منکر, و در خیلی از موارد اجرای دستورات غلط به اسم اسلام از اشخاص به ظاهر مسلمانان و یا رعایت نکردن قوانین توسط مجریان یا مبلغان دین… افراد جامعه وطنم ایران دست به ناهنجاری های دینی و اجتماعی زدند. 
اسلام را با افراد به ظاهر مسلمان و یا اندک سؤ استفاده کنان دین مقایسه کردند و خدا و اسلام و دستورات حق خداوند را در انسان جایزالخطا جستجو کردند.
پس عقل و تدبیر کجاست؟ 
آیا برای اینکه توان مقابله و پاسخگویی به فردی یا افرادی را نداریم باید با پروردگار خود لج و یا از دستورات او سرپیچی کنیم و اسلام, دین خدا را ناقص بدانیم؟ 
در قیامت و در محضر آفریدگار از بنده سوال خواهد شد که چرا گناه کردی و بنده در جواب خواهد گفت : شیطان گولم زد , شیطان هم که قسم خورده ی اغفال و نابودی انسان است خواهد گفت که من فقط گفتم این کارو بکن و تو کردی و به معبودت گوش ندادی.
هموطنان , مسلمانان و ای انسانها که روح خدا در ما دمیده شده حکومت؛ دولت؛ نظام؛ شرایط اقتصادی و … هیچ کدام دلیل بر فراموشی و روی برگرداندن از آفریدگارمان و دستوراتش نمیشود. 
اگر امروز برخی از مسؤلین و مجریان دولت یا حاکمان جوامع اسلامی با بی توجهی به مسائل امروز جوانان ، احکام ناب اسلامی را با بی فکری و لجاجت و ساده لوحانه با زور و اجبار ، به ظاهر پیاده می کنند ، اگر امروز جوان شیعه و جوانان اسلامی به سادگی از احکام ناب اسلامی می گذرند ، اگر امروز در پی آزاد شدن از قید و بند حجاب هستند ، اگر امروز باید حدود حجاب با زور و اجبار تعیین شود ، اگر زنان و دختران امروز الگویی امروزی ندارند ، اگر زنان و دختران بین حکم اسلام و مسائل امروز منافات می بینند ، اگر امروز به زور نیروی نظامی حد و حدود پوشش و حجاب کنترل می شود ، اگر امروز مادر و دختر با دو پوشش و حجاب متفاوت و متناقض در اجتماع ظاهر می شوند ، بدانید که از اسلام و حقیقت اسلام و از خـــــــداوند دور شده اند و بی شک یکی از عوامل ان اصرار بر اجرای احکام اعتقادی و معرفتی با زور و اجبار به روش غلط است. برای اجرای صحیح امر به معروف و نهی از منکر بهترین راه , راه اجرای صحیح و کامل آن توسط مجری و با روی باز و مهربان است . اسلام دین صلح و دوستی تمامی راه ها و روش های اجرای احکام را آموزش داده و برای مثال میتوان به نحوه آموزش وضو توسط امام حسن (ع) و امام حسین (ع) به پیرمردی اشاره کرد.
ضرب المثل لقمان هم در این راستا مورد استفاده قرار میگیرد , که اگر آنان بدند تو بیاموز و خوب باش. 
لباس و پوشش ما به عنوان ایـــرانی , هموطن , مسلمان , آریـــایی به هم دیگر مربوط میشود , چون به تک تک ما دنیا به دید ایــــرانی مینگرد و ایران, جمهوری اسلامی است. برخورد و رفتار ما در داخل کشور تاثیر مستقیم به هموطنانمان در سایر نقاط دنیا دارد. 
خواهر , برادر , هموطن و ای ایرانی پوشش و لباس ما بیانگرهویت و اصالت ماست فرهنگ هزاران ساله خود را با مد چند روزه و با تهاجم فرهنگی برنامه ریزی شده تعویض نکنیم .
نرود میخ آهنین در سنگ
و من الله التوفیق

 

 

 

 
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

5 پاسخ به “فاجعه پوشش در ایران و نقش حکومت و نظام”

 1. علی گفت:

  اگر واقعأ بر این باوری که زنان ما خودشون چادر رو انتخاب کرده اند خوب برادر من چرا خودت رو عذاب میدی، دستور بفرمائید حجاب آزاد شه همه خودشون به گفته شما میرن اتوماتیک چادر میزارن.
  دوست من اصلأ پیش خودت فکر کردی که اگر با زور و تو سری زدن به اجبار بخوایید توی 45 درجه گرمای تابستون به اسم اسلام گونی تن ملت بی نوا کنید خودتون قطعأ جزء همون 10 گروه خواهید بود که بالا نام بردی و ظاهرأ بهش معتقدی!!!!
  بقول مرحوم طالقانی حجاب برای زن مسلمان واجب نیست چه برسه به زنان اقلیت که اونها هم هموطنان ما هستند و به اندازه من و جنابعالی توی این مملکت حق و حقوق دارن.

  بهرحال واقعأ جای تأسف داره که تمام دنیا روز به روز دارن پیشرفت می کنن و ماهنوز درگیر این مزخرفاتیم. از اماراتیها و ترکیه گشنه و گدا که الأن از دولتی سر بی کفایتی دولت مردان ما به ثروتهای میلیاردی رسیدن هم کمتریم. اونها این قضیه رو سالهاست که حل کردن برادر من. توصیه دوستانه من به شما اینه که حجاب تعصب رو از رو دیدگانتون کنار بزنید، کمی فکر کنید و دنیا رو با واقعیتهاش ببینید.

  واقعأ نرود میخ آهنین در سنگ.

  • سعید گفت:

   این مسئله ای که شما مزخرفات میخوانید اصلی است که در تمام عمرتان درک نکرده اید و فقط کورکورانه از کشورهای صنعتی پیروی می کنید ، چون هدف جنابعالی فقط دنیاست .

 2. سعید احمدی گفت:

  با عرض سلام و ادب و احترام و تشکر از پستهای زیبا و خواندنی تون. این نظر عقیده شخصی من هست درباره حجاب. حجاب.دوست دارم بخونید و جواب بدید تو تاریخ( زمان شاه ) 2 نوع پوشش داشتیم 1 بی حجاب که ظاهر و باطن معلوم بود و 2 با حجاب که نشون از ایمان و مذهبی بودن شخص بود. با فشاری که رضا شاه بر مردم آورد برای کشف حجاب موفق نبود و تقریبا عکس عمل کرد. تو این دوره حتی اشخاصی که ایمان سستی داشتن ایمان و اعتقادشون به خدا بیشتر شد و عامل انقلاب اسلامی ما شد. بعد از انقلاب اسلامی حجاب اجباری شد دقیقا ( عکس شاه ) رفته رفته انقدر به جای این که بصورت فرهنگی به مردم بگیم مزیت حجاب چی هست فشار رو بیشتر کردیم. تو هر دوره دولت یکی سفت و سخت میگرفت یکی شل میگرفت. یادمه دوره خاتمی کسی دکمه آخر یقه پراهن رو میبست بهش میخندیدن و …. حالا از عمر انقلابمون سی و اندی سال میگذره و به جای نتیجه مطلوب نتیجه معکوس داده. الان ما تو جامعه مون 3 قشر داریم 1 با حجاب که گاها مورد بی ادبی یه سری از آدم های به اصطلاح روشن فکر میشن 2 بی حجاب که هستند تو گوشه اطراف شهر 3 بد حجاب بدترین نوعشون که عفت و پاکدامنی زن رو مورد هدف قرار دادن . پدر و مادر و برادر های ما برای بد حجابی و …. انقلاب نکردند و شهید نشدن …. . نظر من تو این رابطه این هست که بزاریم خود مردم تصمیم بگیرن برای نوع حجابشون یا بی حجاب بشن یا با حجاب. بی حجاب بودن اثر تخریبش 1000 برابر کمتر از بد حجابی هست. ولی ما همچنان به جای این که فرهنگی با این پدیده مقابله کنیم با زور این کار رو میکنیم و همیشه هم معکوس عمل میکنه. اگه با فشار این کار رو کنیم پاکی عفاف و حجاب رو میبرن زیر سوال. فکر میکنی چه جوری؟ روسپیانی که تا دیروز بد حجاب روسپی گری میکردن با حجاب چادر این کار رو میکنند کما این که الان هم هست و این کار رو میکنند. با این کار ذهنیت نسل های بعد از ما نسبت به چادر و حجاب عوض میشه و ….. چادر و حجاب مقدس پس باید قداستش رو حفظ کنیم نه با تیشه به ریشش بزنیم. مطمعا هستم که به جای جلوی این بد حجابی ها گرفته میشه و انقدر پدیده دین زدگی گسترده نمیشه تو کشورمون. تو دوران تحصیلم تو دانشگاه آزاد 10- 12 نفری از همکلاسی هام از بس ذهنیتشون خراب شده بود مرتد شدن.برای چی؟ برای این که به خیال خامشون تو دین مسیح مشروبات الکلی و …. آزاده و …. به جای فشار بر عقیده جامه فشار بر روی دستگاه های هنری و فرهنگی باید بیاد تا اشخاص خرد و کلان جامعه مون به سمت دین برگردن و غرب و غرب گرایی رو به کل فراموش کنند. البته تا همین الانشم کلی عقبیم برای فرهنگ سازی. ریشه ای عمل نکردیم تو این جور مسائل.اون موقع یادم میاد که بحث استاد رائفی پور و فراماسونری و …. بود که تو بحث های دانشجویی تو جمع 10 نفره 8 نفرشون طرفدار فراماسون ها بودند که جای تاسف داره … ببخشید اگه پر حرفی کردم و اذیت شدید برای خوندن این متن. و باز هم ببخشید به خاطر غلط دیکته ای و … خودمم مقصرم ولی با گوشی کل این متن رو نوشتم که غلط املایی داره. اگه نظری دارید و اگه اشتباه فکر میکنم خوشحال میشم راهنماییم کنید. و من الله توفیق

 3. چرا حجاب در محیط عمومی مسلمانان باید اجباری باشد؟ در علم پزشکی یک دستورات فردی مربوط به هر بیمار وجود دارد که متعلق به حریم خصوصی او است، و اگر یک شخصی گفت من دارو نمی خورم تا بمیرم ، تا حدودی او را راهنمائی و ارشاد می کنند ، و در نهایت ممکن است او به دور از چشم پزشک و دیگران کاری را که باید انجام بدهد، نکند، یا کار خطرناکی نسبت به سلامتی فردی خود انجام دهد، امّا در علم پزشکی یک سری دستورات عمومی وجود دارد که مربوط به همه ی مردم و محیط عمومی می باشد ، که در این گونه موارد، اگر فردی بخواهد محیط جامعه را آلوده کند قطعاً توسط مسئولین بهداشت از آن جلوگیری می شود، مثلاً اگر کسی بخواهد در آب یا غذای عمومی آلودگی ایجاد کند و مظنون چنین جرم بزرگی باشد ، یقیناً از او جلوگیری می کنند،حال اسلام که برنامه ی تکامل و سلامتی جسمی و روحی و دنیوی و اُخروی انسان است که با توجّه به خطرات و منافع جسمی و روحی و دنیوی و اُخروی، تنظیم شده، مثل علم پزشکی دستورات فردی و اجتماعی دارد، در حیطه ی فردی کسانی که از منکر اطلاع دارند ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر را انجام می دهند (مثل پدر و مادر) امّا عموم جامعه حقّ تجسّس در امور شخصی افراد ندارند؛(مگر در موارد خاصّی که ربط به عموم پیدا کند و توسط مراکز قانونی با حکم ورود به منزل اقدام شود) امّا مسائلی که مربوط به سطح عمومی جامعه هست و اقدام به آن به محیط عمومی لطمه وارد می کند،باید به خاطر حقوق دیگران با آن برخورد بشود، مثل همین مسأله ی حجاب در جامعه ی اسلامی، که اگر کسی در خانه جلوی نامحرم هایی که به عنوان مهمان وارد خانه می شوند، بی حجاب بنشیند، قطعاً اگر بدون توبه از دنیا برود جهنّمی است، امّا حکومت نمی تواند تجسّس کند که این فرد در خانه با حجاب است یا نه، امّا همین خانم اگر بخواهد بی حجاب در سطح عمومی جامعه وارد شود، و باعث تحریک جنسی و به گناه افتادن دیگران بشود، چون ضررش به عموم بر می گردد، حکومت موظّف است با او برخورد کند، که دیگران و خانواده های آنان آسیب نبینند.***
  ضمناً به این چند حدیث دقّت کنید: 1- از مولای أعظم حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام که دانشمندان بزرگ به علمیّت سخنان مبارکشان اعتراف کرده اند، نقل شده که فرمودند: امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که بدترین افراد بر شما مسلّط می شوند ، آنگاه هرچه دعا کنید اجابت نمی شود. نهج البلاغه نامه 47-ص558*** 2- از امام صادق علیه السلام نقل شده که می فرمایند: خداوند عموم مسلمانان را به گناه پنهانی گروه خاصّی عذاب نمی کند، ولی وقتی عدّه ای آشکارا گناه کنند و عامّه ی مردم از آن جلوگیری ننمایند، هر دو گروه مورد عقوبت خدای عزّوجل قرار می گیرند. وسایل الشّیعه،ج11،ص404*** 3- باز از امام صادق علیه السلام نقل شده که می فرمایند: هر گناهکاری که در قومی گناهی انجام دهد و بر معصیتش ادب نشود، نخستین چیزی که خدا آن قوم را به آن گرفتار می کند، محرومیّت از برکات الهی است. وسائل الشّیعه،ج11،ص404

 4. فاطمه گفت:

  سلام و عرض ارادت…
  مطلب خيلي گويا و خوب بود ولي بهتر از اون نظرات دوستان بود که خيلي منطقي و بجا سخن گفته بودند.
  نظر من اينه:موسي به دينش …عيسي به دينش…همه ي ما از زن و مرد در وحله اول ادميم و بالطبع داراي ي سطحي از شعور.بنده به شخصه هيچ دليلي نميبينم (با عرض معذرت مثل گوسفند)بشينيم ببينيم جناب رضاشاه ميگه حجاب بد بردارين ما هم برداريم يا آيت الله خميني بگه حجاب خوبه بزارين ما هم اطاعت کنيم. فکر کنم وقت اون شده که در قرن 21 کمي به شخصيت انسان بودنمون احترام بزاريم.به اميد روزي که بفهميم قضيه خيييييلي مهمتر از اين حرفاست.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *