استاد رحیم پور ازغدی

استاد رحیم پور ازغدی
بسم الله الرحمن الرحیم
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

استاد رحیم پور ازغدی:

حساسيت ها چطور سر و ته ميشود… روى برخى چيزها بايد داد بزنيم،سكوت مى كنيم،بعضى چيزها مسائل درجه ٣ و ٤ است، مهم اش ميگيريم… ميگويند يك بازارى مقدس متدينى بود كه در خانه اش روضه داشت مرتب. يك تك پسرى داشت . اين پسر لوس و ننر بود و همه امكانات در اختيارش. بزرگ شده بود و رفته بود سراغ فساد و بى حيايى و مشروب و فحشا. اين بابا هى ميگفت چيزى بهش نگم، طردش نكنم،تحملش كنم.
همينجور تحمل ميكرد…آن زمان اين گوجه فرنگى ها كه تازه آمده بود ايران و به همين دليل هم به آن فرنگى ميگويند يعنى از فرنگ و خارج آمده.دربرخى شهرها هم به آن ميگفتند ارمنى بادمجان،يعنى ارمنى هم هست و اصلا مسلمان نيست.
آن وقت يك روز اين بابا در خانه روضه داشت و اين پسره تو اون اتاق مشغول فحشا و زنا بود، تا اينكه خبر دادند ارمنى بادمجان هم خريده و يك كيلو آورده خانه. ديگه اين بابا بريد، گفت ببين زنا كردى، تحمل كردم،شراب خوردى، تحمل كردم، خونم را فاحشه خونه كردى، تحمل كردم،ديگه كوتاه نميام، ارمنى بادمجان آوردى تو خونه من؟!!!!
آقاى مطهرى ميگويد روحانيت نبايد اينطور باشد.
در باره ارمنى بادمجان دادش در بيايد،مسائل درجه پنج و ششى كه اصلا جزء أصول اسلام نيست و جزء فروعش هم نيست ،جزء مناسك اش هست و يا يكى از اصول است در عرض بقيه اصول. راجع به مسائل دسته سوم و چهارم نعره بزنيم و راجع به مسائل فوق العاده مهمى كه در قرآن به آن تأكيد ميشود،مثل قسط و عدالت و تهذيب نفس و اخلاق بى تفاوت باشيم و از كنارش رد شويم.
اين قضيه ارمنى بادمجان است…

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *