استاد رحیم پور ازغدی

استاد رحیم پور ازغدی
بسم الله الرحمن الرحیم
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

استاد رحیم پور ازغدی:

پول از سكه ميافتد و زندگى صلواتى ميشود. مردم ديگر از سر و كول همديگر بالا نميروند و همديگر را مصرف نميكنند. در روايات داريم كه وقتى حضرت بر جهان مسلط ميشوند و شروع ميكنند به اصلاح جامعه جهانى، شرايط طورى خواهد شد كه مردم مرفه ، خمس و زكات مالشان را مياورند اما كسى نيست كه بگيرد. ثروتها انباشته ميشود ، اما امام زمان جورى بشر را تربيت ميكند كه كسى بيش از نيازش برنميدارد و حرص نميزند.

در روايت نقل شده كه وقتى اين امكانات و ثروتها جمع ميشود، حضرت خطاب به مردم ميفرمايد ، بياييد و برداريد! اينها همان چيزهايى بود كه بخاطرش دروغ ميگفتيد. بياييد و برداريد! اينها همان چيزهايى است كه بخاطرش خون يكديگر را ميريختيد.

در روايات داريم كه در جامعه مهدوى جورى ميشود كه اگر كسى محتاج است ، دست ميكند در جيب بقل دستى اش و هر مقدار كه لازم دارد بر ميدارد و آن فرد هم به او نميگويد كه دست تو در جيب من چه كار ميكند؟! يعنى ديگر جيب من و شما ندارد….
اين است تربيت مهدوى… آدم ها، آدم ميشوند.

ما نمونه هاى كوچك اين نوع تربيت را در زمان انقلاب و جنگ ميديديم. در منطقه يادم هست در سنگر بچه هاى اطلاعات و عمليات، هر كس هرچقدر پول داشت ، ميگذاشت روى تاقچه ، هركس هم هرچقدر لازم داشت بر ميداشت، هيچكس هم نميگفت كه تو چقدر برداشتى و چقدر گذاشتى؟
هفته نامه صوتى” صدشكر كه اين آمد و صد حيف كه آن رفت،در مدح آفتاب و پدرش”١٣٩٣

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *