استاد رحیم پور ازغدی 

استاد رحیم پور ازغدی 
بسم الله الرحمن الرحیم
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ
استاد رحیم پور ازغدی:

در باره خودستايى و خود مركز بينى ، روايات زيادى داريم. در باره اينكه ، من خيلى مهم هستم. خيلى ها ساده اند و به زبان ميگويند، اما خيلى از ما پيچيده ايم و به زبان نميگوييم، با عمل مان ميخواهيم همه بفهمند كه ما مهم هستيم. طفلك اينهايى كه ساده هستند و همه جا خود را بروز ميدهند، گناهى ندارند، فقط يك اشتباه دارند و آن اين است كه حرف دلشان را ميزنند اما بقيه ما همان كار را ميكنيم اما پيچيده و زرنگ هستيم، به زبان نميگوييم ولى با عمل مان داريم همان كار را انجام ميدهيم.

يك وقتى اين آقاى دوربينى كه همه جا هست، در يك جلسه اى آمده بود . به ايشان گفتم كه نگاه كن! همه ما آقاى دوربينى هستيم، منتهى تو صاف و ساده اى، همه جا ميدوى جلوى دوربين، منتهى ما آقاى دوربينى پيچيده ايم
قرآن ميفرمايد ،” لا تزكوا انفسكم” خودتان را پاك ندانيد، پاك نشماريد، البته براى پاكيزه كردن خود تلاش بكنيد، اما نگوييد كه من درستم و بقيه غلط
پيامبر فرمود، “من طلب العلم” هركس دنبال علم و مدركى باشد كه ،”ليجارى به العلماء” تا با دانشمندان آن فن دهن به دهن بگذارد و چشم و هم چشمى كند، دنبال خدمت به خلق و حقيقت نباشد، دنبال مشهور شدن باشد يا ” ليمارى به السفهاء” ، يا برود آدم هاى عامى و بيسواد را پيدا كند و اينها را در حضور جمع خراب كند كه بگويد من باسوادم، با چهارتا چيزى كه بلد است ،بخواهد ديگران را كوچك كند، دنبال آگاهى باشد ،نه براى درك واقعيت و حقيقت ، نه براى اصلاح خود و خلق و خدمت به خدا و بندگان خدا، بلكه براى چشم و همچشمى و رقابت با علماء، براى خراب كردن كسى يا بازى دادن و فريب دادن كم سوادها ، ” او يعرف به وجوه الناس اليه” كارى كند كه هركجا ميرود ، بگويند آقاى دانشمند آمد!، آقاى تئوريسين آمدند! ، پيامبر ميفرمايند، ” ادخله الله فى النار” خدا او را به آتش جهنم خواهد افكند، تهديد رسمى پيامبر به جهنم از قول خداوند متعال

استادى درس شلوغى داشت، شاگرد آمد و پاى درس استاد نشست، استاد سيدعلى شوشترى و شاگرد ، شيخ انصارى است. شيخ انصارى پاى درس استاد مينشيند ، گوش ميدهد و گاهى اشكال ميكند، بعد از چند جلسه استاد در جلوى جمع شاگردان ،از منبر درس ميايد پايين، دست شيخ انصارى را ميگيرد ميبرد بالا و ميگويد ايشان از من باسوادتر است، از اين به بعد همه ما شاگرد ايشانيم، ايشان بيشتر از من ميداند

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *